فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش

فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش

نام فایل برش
فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر)
دسته بندی معماری
بازدید ها 161
فرمت فایل dwg
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش

فروشنده فایل

کد کاربری 44

کاربر

نام فایل: برش
فرمت: .dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر)

با توجه به اینکه نقشه کشی و طراحی یک ساختمان نیازمند دقت فراوان و دانش کامل می باشد , داشتن یک نمونه کار کامل و مناسب برای آشنایی با این امر بسیار الزامی می باشد.فایل موجود توسط طراحان مجرب رشته نقشه کشی معماری طراحی شده است .این فایل تمامی استاندارد های طراحی معماری و اصول نقشه کشی را دارا بوده و کاملا بی نقص می باشد.همچنین این فایل تمامی استاندارد های طراحی در نرم افزار اتوکد را دارا بوده و برای الگو برداری برای دانشجویان رشته نقشه کشی معماری و مبحث اتوکد بسیار مناسب می باشد.

شایان ذکر است که این فایل توسط مهندسین طراح و ناظر بررسی شده است و مشکلات آن برطرف شده است.

از دیگر مزایای این فایل , کم حجم بودن آن است , بنابرین می توانید پس از پرداخت وجه بلافاصله آن را در کمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آن استفاده کنید.

این فایل به صورت فایل اتوکدی با فرمت .dwg بوده و کاملا قابل ویرایش می باشد.

توجه کنید که این فایل فقط با برنامه اتوکد ۲۰۰۷ و ورژن های بالاتر از آن قابل اجراست.

خرید و دانلود این فایل را به تمامی دانشجویان , طراحان , مهندسین و علاقمندان به نقشه کشی پیشنهاد می کنیم.

فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل …

فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش … فایل: 1 فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 4 طبقه رد شده از پله کامل قابل ویرایش … فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل رد شده از …

[PDF]PDF[فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد …

ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: dwg. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 133 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 1. ﻓﺎﯾﻞ اﺗﻮﮐﺪ ﺑﺮش آﭘﺎرﺗﻤﺎن 6 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ رد ﺷﺪه از ﭘﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ q. ﻧﻘﺸﻪ q. ﭘﻼن q. ﻧﻘﺸﻪ اﺗﻮﮐﺪ q. ﭘﻼن اﺗﻮﮐﺪ q. اﺗﻮﮐﺪ q. ﻓﺎﯾﻞ اﺗﻮﮐﺪ q.

فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده …

۷ مهر ۱۳۹۶ – فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش. نام فایل برش فرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) …

فایل فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 6 طبقه با کد …

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ – فایل فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل … مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی و مبلمان کامل رد شده از پله قابل ویرایش …

تصاویر برای فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش

تصاویر بیشتر برای فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایشگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

[PDF]PDF: فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی …

ﺳﻼم، اﻣﯿﺪوارم ﺣﺎﻟﺘﻮن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻪ. ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻓﺎﯾﻞ اﺗﻮﮐﺪ. ﺑﺮش ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 5 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻞ رد ﺷﺪه از ﭘﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی …

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل … این فایل به صورت فایل اتوکدی با فرمت .dwg بوده و کاملا قابل ویرایش می باشد.

فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده …

فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش دسته بندی معماری فرمت فایل dwg حجم فایل 133 کیلو بایت پس از پرداخت، لینک …

دريافت فايل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل …

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ – فایل اتوکد برش آپارتمان 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش. نام فایل برشفرمت dwg (اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر) …

[PDF]ضوابط و مقررات تهیه وترسیم نقشه های معماری – سازمان نظام …

5. ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻮك. ﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . -6. در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮي ﺑﻠﻮك. ﻫﺎ … در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻼن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ اﻧـﺪازه. ﮔـﺬاري. ﮐﺎﻣﻞ. ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري. (. وﯾﺮاﯾﺶ ﭘﻨﺠﻢ. – ….. ارﺗﻔﺎع. ﻣﻔﯿﺪ. 40/2. ﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . -55. رﻋﺎ. ﯾﺖ ﮐﺪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ. 30 … اﯾﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت را … ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ در رد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *