ترجمه مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها

ترجمه مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها

این مقاله یک روش نوین را برای مساله GMS (برنامه‌ریزی نگهداری واحد تولیدی) در بازارهای برق ارائه می‌کند هدف عمده این مطالعه مدلسازی یک رویه هماهنگی برای یک ISO (اپراتور مستقل سیستم) بر اساس چارچوب نظریه‌ بازی‌ها برای مساله GMS است فرایند GMS شرکت‌های تولیدی (Genco) به عنوان یک بازی دینامیکی ناهماهنگی مطرح می‌شود و
دسته بندی برق
بازدید ها 486
فرمت فایل docx
حجم فایل 779 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

ترجمه مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها

فروشنده فایل

کد کاربری 42

کاربر

برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها+ نسخه انگلیسی

Game-theory-based generation maintenance scheduling in electricity markets

چکیده

این مقاله یک روش نوین را برای مساله GMS (برنامه‌ریزی نگهداری واحد تولیدی) در بازارهای برق ارائه می‌کند. هدف عمده این مطالعه مدلسازی یک رویه هماهنگی برای یک ISO (اپراتور مستقل سیستم) بر اساس چارچوب نظریه‌ بازی‌ها برای مساله GMS است. فرایند GMS شرکت‌های تولیدی (Genco) به عنوان یک بازی دینامیکی ناهماهنگی مطرح می‌شود و پروفیل راهبرد بهینه شرکت‌های تولیدی توسط تعادل بازی نش (Nash) تعیین می شود. رویه هماهنگی انجام گرفته توسط ISO به کمک ارزیابی قابلیت‌اطمینان و اصطلاحا “سیگنال برنامه‌ریزی مجدد” توصیف می‌شود. مثال عددی برای سیستمی شامل سه شرکت تولیدی به کار رفته است تا توانمندی‌های اجرائی طرح ارائه شده در مساله GMS به اثبات برسد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که GMS یک شرکت تولیدیِ سودمحور را می‌توان اصلاح کرد تا ملزومات قابلیت اطمینان ISO ارضا شود.

مقدمه

در سیستم‌های یکپارچه برق، بهره‌برداران برای حداقل کردن هزینه عملکرد و در عین حال تامین قابلیت اطمینان سیستم، از برنامه‌ریزی نگهداری واحد تولیدی (GMS) استفاده می‌کنند. با این حال، تجدیدساختار صنعت برق منجر به روش‌های بازارمحور برای خدمات متمرکزی شده است که توسط نهادهای علاقمندی چون شرکت‌های تولید (Gencos)، شرکت‌های انتقال (Transcos) و شرکت‌های توزیع (Discos) تامین می‌شوند. در یک محیط رقابتی، چالش‌های دیگری هم برای مشارکین بازاری وجود دارد تا رفتارهایی استراتژیک (راهبردی) اتخاذ کنند. یک شرکت تولیدی GMS ای را بنا می‌کند تا سود را بیشینه کند، و سپس یک GMS سیستم گسترده به کمک تصمیم پراکنده می‌شود می‌شود

برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر …

مقاله ISI انگلیسی شماره 52876 – ترجمه شده – موضوع : بازار برق – 8 صفحه – سال … برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها …

ترجمه مقاله برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در …

۶ خرداد ۱۳۹۶ – ترجمه مقاله برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی ها; GMS; بازارهای برق; برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد …

برترین پکیج ترجمه مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد …

برترین پکیج ترجمه مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها – دانلود فایل.

دانلود مقاله : isi برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در …

۱۶ آذر ۱۳۹۵ – … سازمان و مدیریت. ترجمه فارسی مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها … برق بر اساس نظریه بازی‌ها. 16 آذر, 1395 مقالات انگليسي با ترجمه فارسی, مهندسی برق و الکترونیک نظری بدهید.

[PDF]PDF: ترجمه مقاله برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در …

اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزی. ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ www1.9project.ir/posts/59198.html ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ …

دانلود ترجمه مقاله زمانبندی تعمیر واحد تولیدی در بازار برق …

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی ها … برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید …

ترجمه مقاله برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در …

دانلود مقاله انگلیسی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی ها به همراه ترجمه فارسی در زمینه مهندسی برق.

دانلود رایگان مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در …

مقاله isi برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها. مقاله isi برنامه‌ریزی تعمیر و … ترجمه چکیده مقاله isi : این مقاله یک روش نوین را …

دانلود مقاله برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در …

مقاله isi برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر اساس نظریه بازی‌ها. مقاله isi برنامه‌ریزی تعمیر و … ترجمه چکیده مقاله isi : این مقاله یک روش نوین را …

[PDF]PDF[ترجمه مقاله برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در …

ﭘﺮوﻓﯿﻞ راﻫﺒﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزی ﻧﺶ q. ﻣﺴﺎﻟﻪ GMS q. داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ q. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه q. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎ + ﻧﺴﺨﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *