ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی

ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی

در این مقاله، عملکرد یک ژنراتور بادیِ PM درایو مستقیمِ 51 مگاوات برای ترکیب های مختلفی از تعداد قطبشیار برای یک ماشین با اندازه مشخص ، بر اساس تحلیل اجزا محدودِ تزویجی در حوزه مداری مطالعه شده است مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که نحوه انتخاب تعداد قطب و تعداد شیار تاثیر قابل توجهی در عملکرد ژنراتور دارد و بهترین عملکرد زمانی بدست می آید که ترکیب من
دسته بندی برق
بازدید ها 414
فرمت فایل docx
حجم فایل 6837 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی

فروشنده فایل

کد کاربری 42

کاربر

انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی

Choice of Pole-Slot Number Combination for PM Generator Direct-Driven by Wind Turbine

چکیده– ژنراتور مغناطیس دائم (PM) درایوشده بطور مستقیم با توربین بادی دارای مزایای زیر است: راندمان بالا، ساختار ساده و عملکرد قابل اطمینان، و نیز ویژگی هایی مثل سرعت پایین، چند قطبی بودن و اندازه بزرگ را دارد. نحوه بهره برداری مناسب از ابعاد ساختاری، بهبود عملکرد و کاهش هزینۀ ماشین با انتخاب مناسب تعداد قطب و نیز تعداد شیارهای استاتور یک مساله مهم در طراحی ژنراتور بادی PM درایو مستقیم است، که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله، عملکرد یک ژنراتور بادیِ PM درایو مستقیمِ 5/1 مگاوات برای ترکیب های مختلفی از تعداد قطب-شیار برای یک ماشین با اندازه مشخص ، بر اساس تحلیل اجزا محدودِ تزویجی در حوزه مداری مطالعه شده است. مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که نحوه انتخاب تعداد قطب و تعداد شیار تاثیر قابل توجهی در عملکرد ژنراتور دارد و بهترین عملکرد زمانی بدست می آید که ترکیب مناسبی از تعداد قطب و شیار انتخاب شده باشد.

1. مقدمه

انرژی بادی بعنوان یک منبع انرژی تمیز و تجدیدپذیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است بخصوص در زمینه استفاده از آن در تولید برق بادی. یک توربین بادی بزرگ دارای اندازه بزرگ و سرعت چرخش پایین است. به منظور کاهش اندازه ژنراتور، سیستم تولید برق بادی بطور معمول از گیربکس (جعبه دنده) استفاده می کند تا سرعت توربین بادی را افزایش دهد. با این حال، انتقال مکانیکی چند مرحله ای جعبه دنده نه تنها نویز و تلفات توان را افزایش می دهد بلکه نیاز به تعمیر و نگهداری دارد که قابلیت اطمینان سیستم برق بادی را کاهش می دهد [3-1]. برداشتن جعبه دنده و جاروبک گام های توسعه ای بوده اند که در زمینه تکنولوژی تولید برق بادی صورت گرفته است. ژنراتور مغناطیس دائم (PM) درایو مستقیم با توربین بادی دارای مزایای راندمان بالا، ساختار ساده و عملکرد مطمئن بوده و ویژگی های سرعت پایین، چند قطبی بودن و اندازه بزرگ را داراست. نحوه بهره برداری مناسب از ابعاد ساختاری، بهبود عملکرد و کاهش هزینه ماشین با انتخاب مناسب تعداد قطب و نیز تعداد شیارهای استاتور یک مساله مهم در طراحی ژنراتور بادی PM درایو مستقیم است، که باید این موضوع حل شود[6-4]. در این مقاله، عملکرد یک ژنراتور بادیِ PM درایو مستقیمِ 5/1 مگاوات برای ترکیب های مختلفی از تعداد قطب-شیار برای یک اندازه مشخص ماشین، بر اساس تحلیل اجزا محدودِ تزویجی در حوزه مداری مطالعه شده است.

دانلود ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای …

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی -کامل و جامع.

دانلود فایل کامل ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار …

پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی برایتان آماده شده است تا …

[PDF]PDF[ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب]—فروشگاه …

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻌﺪادِ ﻗﻄﺐ-ﺷﯿﺎر ﺑﺮای ژﻧﺮاﺗﻮر PM دراﯾﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی q … ﻗﻄﺐ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺷﯿﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻮر ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎدی PM دراﯾﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ.

ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعداد قطب-شیار برای ژنراتور PM …

دانلود مقاله انگلیسی انتخاب ترکیب تعداد قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی به همراه ترجمه فارسی در زمینه مهندسی برق، مکانیک و انرژی.

دانلود مقاله ترجمه شده انتخاب تعداد قطب-شیار جهت ژنراتور PM …

انتخاب ترکیب تعداد قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی … برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک …

[PDF]PDF: ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای …

ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ. ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺗﻌﺪادِ ﻗﻄﺐ-ﺷﯿﺎر ﺑﺮای ژﻧﺮاﺗﻮر PM دراﯾﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی وارد ﺷﺪه اﯾﺪ! ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺘﻤﺎ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ.

ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM …

شما به وبسایت اورجینال برای دریافت «ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی» وارد شده اید! لطفا حتما دقت شود …

ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM …

ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی. در این مقاله، عملکرد یک ژنراتور بادیِ PM درایو مستقیمِ 51 مگاوات برای …

ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM …

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ – ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور pm درایو مستقیم با توربین بادی در این مقاله، عملکرد یک ژنراتور بادیِ pm درایو مستقیمِ …

دانلود ترجمه مقاله انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای …

در این مقاله، عملکرد یک ژنراتور بادیِ PM درایو مستقیمِ 51 مگاوات برای ترکیب … انتخاب ترکیب تعدادِ قطب-شیار برای ژنراتور PM درایو مستقیم با توربین بادی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *